CSR ZPRÁVY

Společenská odpovědnost a principy trvalé udržitelnosti jsou součástí firemní kultury a strategie společnosti MALFINI, a.s.

Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR) představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

2021 2020