EU PROJEKTY

Využíváme dotační programy, které jsou spolufinancovány Evropskou unií a Českou republikou.

Konkrétně se jedná o Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a o Operační program Zaměstnanost. Finanční prostředky z těchto fondů jsou použity pro rozvoj společnosti a zaměstnanců MALFINI a.s.

OPZ OPPIK

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MALFINI, a.s.

Status info k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců MALFINI, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Dne 11.11.2019 bylo oznámeno schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu.

Celkový rozpočet akce dle fakturace dodavatele činil 921 312 Kč. Celková přidělená dotace je ke konci projektu 783 115,20 Kč tedy 85 % z celkových fakturovaných nákladů.

Tím je projekt finančně ukončen.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MALFINI, a.s.

Status info k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců MALFINI, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Za období 01 – 06/2019.

V období 01-06/2019 naše společnost realizovala kurzy:

1) Excel pro pokročilé v AJ - dne 24. 1. 19 pro 4 osoby v rozsahu 8 hodin
2) Excel pro pokročilé - v termínech 21. - 22. 3. 19 a 28.-29. 3. 19, vždy pro 6 osob, v rozsahu 16 hodin
3) Manažerské vyjednávání - ve dnech 10. - 11.1.19 , pro 4 osoby, v rozsahu 16 hodin
4) Change management - dne 1. 2. 19, pro 3 osoby, v rozsahu 8 hodin

Celkový počet účastníků v tomto období byl 14. V rámci celého projektu bylo úspěšně (min. 40 hodin) proškoleno 26 z původně plánovaných 35 osob. Důvodem nenaplnění indikátoru bylo ukončení pracovního poměru vybraných osob.

Jedná se o závěrečné období projektu. Momentálně pracujeme na přípravě a předložení závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu. Následně bude projekt formálně ukončen.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MALFINI, a.s.

Status info k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců MALFINI, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Za období 07 – 12/2018.

V období 07-12/2018 naše společnost realizovala kurzy:

Obtížný zákazník v období 4. – 7. 9. 2018
Zvyšování týmového výkonu dne 20. 9. 2018
Zpětná vazba (hodnotící hovor) dne 21. 9. 2018
Profesionalita a image prodejce v období 2. – 5. 10. 2018
Celkový počet účastníků v tomto období byl  57.

V průběhu ledna byla předložena 3. zpráva o realizaci a žádost o platbu, která je nyní na kontrole. 

V lednu byl realizován kurz Manažerské vyjednávání a Excel pro pokročilé v angličtině.
V únoru nás čeká kurz Change management. V březnu bude projekt ukončen 2x dvoudnem kurzu Excel pro pokročilé.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MALFINI, a.s.

Status info k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců MALFINI Czech, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Za období 01 – 06/2018.

V první polovině října 2018 byla schválena 2. zpráva o realizaci a žádost o platbu, která se vztahuje k období 01-06/2018.

V období 09-10/2018 naše společnost realizovala 4 vzdělávací kurzy:

Obtížný zákazník v období 4. – 7. 9. 2018
Zvyšování týmového výkonu dne 20. 9. 2018
Zpětná vazba (hodnotící hovor) dne 21. 9. 2018
Profesionalita a image prodejce v období 2. – 5. 10. 2018
Celkový počet účastníků v tomto období byl  57.

Do konce realizace projektu nám zbývá zrealizovat následující kurzy:

Manažerské vyjednávání
Change management
Excel pro pokročilé

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MALFINI, a.s.

Shrnutí realizace projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců MALFINI Czech, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Za období 01 – 06/2018.

Realizovali jsme 7 vzdělávacích kurzů:

Prodejní dovednosti B2B I. v období 4. – 5. 1. 2018, 9. – 12. 1. 2018 a 16. – 17. 1. 2018
Koučující manažer, selfkoučink dne 30. 1. 2018
Asertivita dne 31. 1. 2018
Training & Development Manager I. v období 12. – 13. 2. 2018
Prodejní dovednosti B2B II. v období 6. – 9. 3. 2018
Jak zvládnout emoce a stres v období 21. – 22. 3. 2018
Training & Development Manager II. v období 4. – 5. 6. 2018
Celkový počet účastníků v kurzech dosáhl hodnoty 75.

V současné chvíli pracujeme na kompletaci podkladů pro předložení 2. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MALFINI, a.s.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců MALFINI, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Celkové způsobilé náklady projektu:          1 116 696,00 Kč
Celková výše dotace z ESF:                                  949 191,00 Kč
Doba realizace projektu:                                   1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Popis projektu
Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců. Cíle bude dosaženo kombinací několika aktivit a to v průběhu dvouletého vzdělávacího cyklu. Projekt se dotkne přibližně 35ti zaměstnanců.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti MALFINI, a.s..

Výsledky projektu
Zásadní prohloubení znalostí pracovníků společnosti.

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti MALFINI, a.s.

Název projektu:
Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti MALFINI, a.s.

Registrační číslo projektu:
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010593

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je zvýšení soběstačnosti ve využívání energií v rámci provozu a činnosti společnosti MALFINI, a.s. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a přinese také finanční úsporu pro žadatele.