ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH

Jsme členem několika sdružení a komor v rámci své působnosti a profese.

Díky tomu se společnost aktivně podílí na výměně zkušeností a znalostí se zástupci průmyslu a profesionály. Ve spolupráci s těmito organizacemi prosazujme zájmy naší společnosti převážně z pohledu životního prostředí a udržitelného rozvoje podnikání.

Klub Transparency International

Klub Transparency International byl založen v roce 2011 jako platforma pro podporovatele, kteří věří, že bojovat s korupcí má smysl. Přesně tato slova korespondují i s postojem společnosti MALFINI. Členství v prestižní mezinárodní instituci je logickým krokem v rámci společenské odpovědnosti firmy. V současné době má Klub TI přes dvě desítky firemních členů. Díky podporovatelům dokáže zachránit miliardy korun z veřejných rozpočtů.

více info

PSI (Promotional Product Service Institute)

PSI je nejvýznamnější mezinárodní sdružení podnikatelů působících v oboru reklamních předmětů. Má sídlo v německém Düsseldorfu, kde se každoročně koná PSI veletrh. Členy je více jak 7 000 kvalifikovaných podnikatelských subjektů z celé Evropy. 

více info

POPAI (Point of Purchase Advertising International)

POPAI je světová asociace profesionálů a v současnosti mezinárodní síť POPAI  zahrnuje více než 1700 členských společností ze 45 zemí světa. V lednu 2009 se členem středoevropské pobočky POPAI CENTRAL EUROPE stala také naše společnost MALFINI, a.s.

Zobrazit certifikát více info

Asociace společenské odpovědnosti (ASO)

Je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

více info

Česká manažerská asociace (ČMA)

Česká manažerská asociace je jediné sdružení v České republice, které se výlučně zaměřuje na manažery bez ohledu na profesi. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je, i nyní v době moderních trendů v managementu a vzniku nových profesí, propojování manažerů a rozvoj jejich odborných schopností, znalostí a dovedností.

více info