B2B

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ovim dajem suglasnost tvrtki MALFINI, a.s., sa sjedištem Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, MB: 254 09 727, upisanoj u javni registar koji se vodi kod Regionalnog suda Ústí nad Labem, odjeljak B, uložak 2035 (u daljnjem tekstu „Administrator“), da u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) obrađuje sljedeće osobne podatke:

- Naziv, e-mail adresa, broj telefona / telefaksa, IP adresa, cookies, država, grad, MB

i to u svrhu:

- slanja poslovnih obavijesti, biltena, promotivnih materijala, izravne prodaje, istraživanja tržišta i izravnih ponuda proizvoda od strane Administratora i trećih osoba  

- slanja informacija o događanjima u organizaciji Administratora i o njegovim aktivnostima

- analize osobnih podataka klijenata, posebice kako bi se omogućilo izravno obraćanje  konkretnim kupcima i specifičnim skupinama kupaca (tzv. direct mailing)

- korištenja datoteka cookies za analizu i optimizaciju performansi, društvenih medija i oglašavanja (suglasnost za uključenje u marketinšku publiku)

- obrade osobnih podataka u okviru istraživanja i analiza

pored slanja onih obavijesti za koje Administrator ima ovlaštenje za slanje temeljem druge pravne osnove osim suglasnosti, i to na razdoblje od 10 godina.

 

POUKA SUBJEKTA VEZANO ZA OBRADU NJEGOVIH OSOBNIH PODATAKA

Administrator ovim, sukladno odredbi članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Uredba”), informira:

- da će osobni podaci biti obrađeni na temelju slobodnog pristanka Subjekta-nositelja podataka, i to pod gore navedenim uvjetima,

- da je razlog za pružanje osobnih podataka interes Subjekta-nositelja podataka za slanje komercijalnih ponuda od strane Administratora, kao i obavijesti, pored onih obavijesti za koje Administrator ima ovlaštenje za slanje temeljem druge pravne osnove osim suglasnosti, što ne bi bilo moguće bez davanja ovih podataka,

- da prilikom obrade osobnih podataka Subjekta-nositelja podataka neće dolaziti do automatiziranog odlučivanja ni do profiliranja,

- da Subjekt-nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku povući svoju suglasnost za obradu osobnih podataka na cancelgdpr@malfini.com, pravo zahtijevati od Administratora pristup svojim osobnim podacima, ispraviti ili brisati, eventualno ograničiti obradu podataka te uložiti prigovor na obradu, pravo prenijeti podatke drugom administratoru, kao i pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka, ako smatra da Administrator prilikom obrade osobnih podataka postupa suprotno Uredbi.

B2C

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

„Poštovani, s obzirom na važeću Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka  i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive  95/46/EZ (opća uredba o zaštiti osobnih podataka),  želimo Vas obavijestiti da će u slučaju poslovne suradnje naša tvrtka obrađivati sljedeće podatke:

Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, država, grad, poštanski broj

kako bismo ove informacije dali našim poslovnim partnerima, kao rezultat mogućeg poslovanja s našim poslovnim partnerom, zaključivanjem kupoprodajnog ugovora i isporuke robe od našeg poslovnog partnera, a vi ste obaviješteni da nećemo obrađivati osobne podatke koje dajemo nakon toga, za 10 godina.“

POUKA SUBJEKTA VEZANO ZA OBRADU NJEGOVIH OSOBNIH PODATAKA

MALFINI, a.s. ovim, sukladno odredbi članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Uredba”), informira:

Osobni podaci bit će obrađeni na temelju vašeg besplatnog pristanka prema gore navedenim uvjetima
 
Razlog za pružanje osobnih podataka je njihova komunikacija s našim poslovnim partnerima u svrhu poslovnih pregovora s našim poslovnim partnerom, sklapanjem ugovora o kupnji i isporuke dobara od našeg poslovnog partnera,
 
Prilikom obrade vaših osobnih podataka neće se dogoditi automatsko odlučivanje ili profiliranje,
 
Imate pravo u bilo kojem trenutku povući vašu suglasnost na obradu vaših osobnih podataka na adresu cancelgdpr@malfini.com, pravo tražiti pristup našim osobnim podacima, njihovo popravljanje ili brisanje, ograničenje obrade i prigovor na obradu, imate pravo prenijeti podatke na drugom administratoru, kao i pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da obrađujemo osobne podatke koji krše Uredbu.

OBLIK KARIJERE

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Označavanjem SLAŽEM SE S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA, pristajete na pružanje osobnih podataka kontrolorima osobnih podataka u skladu s Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu “Uredba”) unutar MALFINI grupe ( u daljnjem tekstu "Administrator"), pod uvjetom da će obrađeni osobni podaci biti obrađeni u svrhu provođenja postupka odabira za određenu radnu poziciju. Nadalje, označavanjem SLAŽEM SE S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA, prihvaćate da prethodno spomenuti administrator osobnih podataka unutar MALFINI Grupe zadrži vaše osobne podatke na temelju bilo kojeg drugog postupka odabira administratora ili nudeći druge ili slične mogućnosti zapošljavanja, prakse ili stažiranja za razdoblje od 3 godine. Vaši osobni podaci obrađuju se isključivo od strane zaposlenika Administratora i samo onoliko dugo koliko je to potrebno za potrebe obrade.

 

Vaše je pravo u bilo kojem trenutku povući ovaj pristanak. U ovom slučaju, vi, kao predmet podataka, također imate prava na:

 

1. Pristupiti osobnim podacima;

2. Ispravite ili popunite netočne ili neistine osobne podatke;

3. Izbrišite osobne podatke, ako nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni;

4. Ograničiti obradu osobnih podataka

5. Prijenos osobnih podataka;

6. Podignite zabrinutost ako administrator nema postojeće interese u njihovoj obradi, što bi nadglasalo interes predmeta podataka;

7. Obratiti se nadzornom tijelu ili sudu prigovorima.

 

Opseg obrađenih osobnih podataka:

 

• Ime i prezime

• Poštanska adresa

• Email adresa

• Broj telefona

• Foto ili drugi slikovni zapis