B2B

CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Prin selectarea câmpului SUNT DE ACORD CU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal către managerii de date personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (de aici înainte fiind numit "Regulament") din cadrul Grupului MALFINI (de aici înainte fiind numit "Administrator"), cu condiția ca datele personale furnizate să fie procesate în scopul implementării procesului de selecție pentru un anumit loc de muncă. În plus, prin selectarea câmpului SUNT DE ACORD CU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sunteți de acord ca Administratorul datelor cu caracter personal menționat anterior din cadrul Grupului MALFINI să vă rețină informațiile personale în vederea oricărei alte proceduri de selecție organizate de către Administrator sau în cazul altei oferte sau oportunități de angajare similare, de practică sau stagii pentru o perioadă de 3 ani. Datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate exclusiv de către angajați ai Administratorului, și doar atât timp cât este nevoie în scopul procesării.
 

Este dreptul dvs. de a renunța la acest consimțământ în orice moment. În privința acestui lucru, dumneavoastră, ca subiect al datelor, aveți de asemenea dreptul:
 

1. Să accesați datele cu caracter personal;

2. Să corectați sau să completați datele cu caracter personal incorecte sau false;

3. Să ștergeți datele cu caracter personal, dacă ele nu sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau procesate;

4. Să limitați procesarea datelor cu caracter personal

5. Să transferați datele cu caracter personal;

6. Să vă faceți griji în cazul în care Administratorul nu are niciun interes în procesarea lor, care în felul acesta ar anula interesul pentru subiectul datelor;

7. Să apelați la organul superior de control sau la tribunal cu orice fel de reclamație.

 

Conținutul datelor cu caracter personal procesate:

• Numele și prenumele

• Adresa poștală

• Adresa de email

• Numărul de telefon

• Fotografia sau alt document cu o fotografie

B2C

CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

„Stimate client, având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal), ne permitem a vă informa că, pentru o eventuală cooperare de afaceri, societatea noastră ar prelucra următoarele date:

Prenume și nume, adresa de e-mail, număr de telefon, țara, orașul, cod poștal

pentru a furniza aceste informații partenerilor noștri de afaceri, ca urmare a unei eventuale afaceri cu partenerul nostru de afaceri, încheierea unui contract de cumpărare și livrarea de bunuri de la partenerul nostru de afaceri și sunteți informat că nu vom procesa datele personale pe care le furnizăm ulterior, timp de 10 ani."

INSTRUCȚIUNI PENTRU SUBIECTUL DATELOR

MALFINI, a.s. În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal ("regulamentul"), acesta informează că:

Datele personale vor fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. gratuit în condițiile menționate mai sus,
 
Motivul furnizării datelor cu caracter personal este comunicarea acestora partenerilor noștri de afaceri în scopul negocierilor de afaceri cu partenerul nostru de afaceri, încheierea contractului de cumpărare și livrarea de bunuri de la partenerul nostru de afaceri,
 
la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Subiectului datelor nu vor fi realizate decizii și profilări automatizate,
 
Aveți dreptul în orice moment să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale la cancelgdpr@malfini.com, dreptul de a ne solicita accesul la datele noastre personale, repararea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și de a obiecta față de prelucrare, aveți dreptul să transferați datele către unui alt administrator, precum și dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că procesăm datele cu caracter personal care încalcă regulamentul.

CARIERĂ

CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Prin selectarea câmpului SUNT DE ACORD CU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal către managerii de date personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (de aici înainte fiind numit "Regulament") din cadrul Grupului MALFINI (de aici înainte fiind numit "Administrator"), cu condiția ca datele personale furnizate să fie procesate în scopul implementării procesului de selecție pentru un anumit loc de muncă. În plus, prin selectarea câmpului SUNT DE ACORD CU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sunteți de acord ca Administratorul datelor cu caracter personal menționat anterior din cadrul Grupului MALFINI să vă rețină informațiile personale în vederea oricărei alte proceduri de selecție organizate de către Administrator sau în cazul altei oferte sau oportunități de angajare similare, de practică sau stagii pentru o perioadă de 3 ani. Datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate exclusiv de către angajați ai Administratorului, și doar atât timp cât este nevoie în scopul procesării.

Este dreptul dvs. de a renunța la acest consimțământ în orice moment. În privința acestui lucru, dumneavoastră, ca subiect al datelor, aveți de asemenea dreptul:
 

1. Să accesați datele cu caracter personal;

2. Să corectați sau să completați datele cu caracter personal incorecte sau false;

3. Să ștergeți datele cu caracter personal, dacă ele nu sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau procesate;

4. Să limitați procesarea datelor cu caracter personal

5. Să transferați datele cu caracter personal;

6. Să vă faceți griji în cazul în care Administratorul nu are niciun interes în procesarea lor, care în felul acesta ar anula interesul pentru subiectul datelor;

7. Să apelați la organul superior de control sau la tribunal cu orice fel de reclamație.

 

Conținutul datelor cu caracter personal procesate:

• Numele și prenumele

• Adresa poștală

• Adresa de email

• Numărul de telefon

• Fotografia sau alt document cu o fotografie

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

I.
Dispoziții generale
1.    Operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu art. 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”) este MALFINI, a.s., CUI: 254 09 727, cu sediul social la Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem (denumit în continuare „operator”).
2.    Datele de contact ale operatorului sunt adresa: Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem, e-mail: vanzari@malfini.com, telefon: 0800 400 012.
3.    Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, un identificator de rețea sau la unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.
4.    Operatorul a numit un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Datele de contact ale responsabilului sunt: Mgr. Ondřej Pojkar, avocat, cu sediul în Dlouhá 67/39, 415 01 Teplice, e-mail: pojkar@advokati unl.cz.

II.
Sursele și categoriile datelor cu caracter personal prelucrate
1.    Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care i le-ați furnizat și/sau datele cu caracter personal pe care operatorul le-a obținut pe baza onorării comenzii dumneavoastră.
2.    Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare și de contact, precum și datele necesare pentru executarea contractului. 

III.
Motivul și scopul legal al prelucrării datelor cu caracter personal
1.    Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este 
•    executarea contractului dintre dumneavoastră și operator, potrivit art. 6 al. 1 lit. b) din RGPD,
•    interesul legitim al operatorului de a oferi marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și newsletter) potrivit art. 6 al. 1 lit. f) din GDPR,
•    Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea în scopul oferirii de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și newsletter) potrivit art. 6 al. 1 lit. a) din GDPR în coroborare cu art. 7 al. 2 din legea nr 480/2004 privind anumite servicii ale societății informaționale în cazul în care nu s-a ajuns la comandarea produselor sau a serviciilor. 
2.    Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este
•    procesarea comenzii dvs. și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dvs. și operator; la plasarea comenzii sunt solicitate date cu caracter personal care sunt necesare pentru procesarea cu succes a comenzii (nume și adresă, contact), furnizarea de date cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia de către operator,
•    trimiterea de comunicări comerciale și desfășurarea altor activități de marketing. 
3.    Operatorul ia decizii individuale automate în sensul art. 22 din RGPD. Pentru o astfel de prelucrare ați dat consimțământul dumneavoastră explicit. 

IV.
Durata de păstrare a datelor cu caracter personal
1.    Operatorul păstrează datele cu caracter personal 
•    pe perioada strict necesară exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator și exercitarea pretențiilor din aceste relații contractuale (pe o perioadă de 10 ani de la încetarea relației contractuale). 
•    pe perioada până când este revocat consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de marketing, dar nu mai mult de 10 ani în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului. 
2.    După expirarea perioadei de păstrare, operatorul șterge aceste datele cu caracter personal. 

V.
Beneficiarii datelor cu caracter personal (subcontractanți ai operatorului)
1.    Beneficiarii datelor cu caracter personal sunt persoanele 
•    implicate în livrarea produselor/serviciilor/realizarea plăților în cadrul contractului, 
•    implicate în asigurarea funcționării serviciilor,
•    care asigură serviciile de marketing.
2.    O Administratorul informează că datele cu caracter personal, în cadrul prestării serviciilor, pot fi predate într-o țară terță (o țară în afara UE) sau către o organizație internațională. Destinatarii datelor cu caracter personal din țările terțe sunt furnizori de servicii de e-mail/servicii cloud. 

VI.
Drepturile dumneavoastră
1.    În conformitate cu termenii GDPR aveți 
•    dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform art. 15 din GDPR, 
•    dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal conform art. 16 din GDPR, sau de restricționare a prelucrării conform art. 18 din GDPR. 
•    dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal conform art. 17 din GDPR. 
•    dreptul de a obiecta prelucrarea conform art. 21 din GDPR și 
•    dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 din GDPR. 
•    dreptul de a revoca consimțământul pentru prelucrare, în scris sau în format electronic, la adresa sau e-mailul operatorului menționat în art. I din acești termeni și condiții. 
2.    De asemenea, dacă considerați că a fost încălcat dreptul dumneavoastră de protejare a datelor cu caracter personal, aveți dreptul la plângere la Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal.

VII.
Condiții de securizare a datelor cu caracter personal
1.    Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru securizarea datelor cu caracter personal.
2.    Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a securiza stocurile de date și stocurile de date cu caracter personal pe suport de hârtie și în format electronic.
3.    Operatorul declară că la datele cu caracter personal au acces doar persoanele autorizate de acesta.

VIII.
Profilare
1.    Datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru realizarea de profiluri, inclusiv remarketing și publicitate comportamentală în scopul orientării marketingului în funcție de nevoile și cererile specifice ale clienților etc.

IX.
Dispoziții finale
1.    Prin plasarea comenzii prin formularul de comandă de pe internet confirmați că sunteți familiarizat/ă cu condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și că le acceptați în întregime.
2.    Prin bifarea consimțământului prin intermediul formularului de internet sunteți de acord cu aceste condiții. Prin bifarea consimțământului confirmați că sunteți familiarizat/ă cu condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și că le acceptați în întregime.
3.    Operatorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Versiunea nouă a condițiilor de protejare a datelor cu caracter personal o va publica pe paginile sale de internet, eventual vă va trimite versiunea nouă a acestor condiții pe adresa de e-mail pe care i-ați oferit-o.


Acești termeni și condiții sunt valabile începând cu data de 25.05.2018.