B2B

CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Prin selectarea câmpului SUNT DE ACORD CU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal către managerii de date personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (de aici înainte fiind numit "Regulament") din cadrul Grupului MALFINI (de aici înainte fiind numit "Administrator"), cu condiția ca datele personale furnizate să fie procesate în scopul implementării procesului de selecție pentru un anumit loc de muncă. În plus, prin selectarea câmpului SUNT DE ACORD CU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sunteți de acord ca Administratorul datelor cu caracter personal menționat anterior din cadrul Grupului MALFINI să vă rețină informațiile personale în vederea oricărei alte proceduri de selecție organizate de către Administrator sau în cazul altei oferte sau oportunități de angajare similare, de practică sau stagii pentru o perioadă de 3 ani. Datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate exclusiv de către angajați ai Administratorului, și doar atât timp cât este nevoie în scopul procesării.
 

Este dreptul dvs. de a renunța la acest consimțământ în orice moment. În privința acestui lucru, dumneavoastră, ca subiect al datelor, aveți de asemenea dreptul:
 

1. Să accesați datele cu caracter personal;

2. Să corectați sau să completați datele cu caracter personal incorecte sau false;

3. Să ștergeți datele cu caracter personal, dacă ele nu sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau procesate;

4. Să limitați procesarea datelor cu caracter personal

5. Să transferați datele cu caracter personal;

6. Să vă faceți griji în cazul în care Administratorul nu are niciun interes în procesarea lor, care în felul acesta ar anula interesul pentru subiectul datelor;

7. Să apelați la organul superior de control sau la tribunal cu orice fel de reclamație.

 

Conținutul datelor cu caracter personal procesate:

• Numele și prenumele

• Adresa poștală

• Adresa de email

• Numărul de telefon

• Fotografia sau alt document cu o fotografie

B2C

CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

„Stimate client, având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal), ne permitem a vă informa că, pentru o eventuală cooperare de afaceri, societatea noastră ar prelucra următoarele date:

Prenume și nume, adresa de e-mail, număr de telefon, țara, orașul, cod poștal

pentru a furniza aceste informații partenerilor noștri de afaceri, ca urmare a unei eventuale afaceri cu partenerul nostru de afaceri, încheierea unui contract de cumpărare și livrarea de bunuri de la partenerul nostru de afaceri și sunteți informat că nu vom procesa datele personale pe care le furnizăm ulterior, timp de 10 ani."

INSTRUCȚIUNI PENTRU SUBIECTUL DATELOR

MALFINI, a.s. În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal ("regulamentul"), acesta informează că:

Datele personale vor fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. gratuit în condițiile menționate mai sus,
 
Motivul furnizării datelor cu caracter personal este comunicarea acestora partenerilor noștri de afaceri în scopul negocierilor de afaceri cu partenerul nostru de afaceri, încheierea contractului de cumpărare și livrarea de bunuri de la partenerul nostru de afaceri,
 
la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Subiectului datelor nu vor fi realizate decizii și profilări automatizate,
 
Aveți dreptul în orice moment să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale la cancelgdpr@malfini.com, dreptul de a ne solicita accesul la datele noastre personale, repararea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și de a obiecta față de prelucrare, aveți dreptul să transferați datele către unui alt administrator, precum și dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că procesăm datele cu caracter personal care încalcă regulamentul.

CARIERĂ

CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Prin selectarea câmpului SUNT DE ACORD CU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal către managerii de date personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (de aici înainte fiind numit "Regulament") din cadrul Grupului MALFINI (de aici înainte fiind numit "Administrator"), cu condiția ca datele personale furnizate să fie procesate în scopul implementării procesului de selecție pentru un anumit loc de muncă. În plus, prin selectarea câmpului SUNT DE ACORD CU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sunteți de acord ca Administratorul datelor cu caracter personal menționat anterior din cadrul Grupului MALFINI să vă rețină informațiile personale în vederea oricărei alte proceduri de selecție organizate de către Administrator sau în cazul altei oferte sau oportunități de angajare similare, de practică sau stagii pentru o perioadă de 3 ani. Datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate exclusiv de către angajați ai Administratorului, și doar atât timp cât este nevoie în scopul procesării.

Este dreptul dvs. de a renunța la acest consimțământ în orice moment. În privința acestui lucru, dumneavoastră, ca subiect al datelor, aveți de asemenea dreptul:
 

1. Să accesați datele cu caracter personal;

2. Să corectați sau să completați datele cu caracter personal incorecte sau false;

3. Să ștergeți datele cu caracter personal, dacă ele nu sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau procesate;

4. Să limitați procesarea datelor cu caracter personal

5. Să transferați datele cu caracter personal;

6. Să vă faceți griji în cazul în care Administratorul nu are niciun interes în procesarea lor, care în felul acesta ar anula interesul pentru subiectul datelor;

7. Să apelați la organul superior de control sau la tribunal cu orice fel de reclamație.

 

Conținutul datelor cu caracter personal procesate:

• Numele și prenumele

• Adresa poștală

• Adresa de email

• Numărul de telefon

• Fotografia sau alt document cu o fotografie